Meer over Liliande BV

Liliande is een vennootschap, waarin World Breeding BV en Mak ’t Zand BV zich bezighouden met de ontwikkeling en marketing van nieuwe lelierassen. We ontlenen ons bestaansrecht aan de kwaliteit van ons sortiment en de wijze waarop we dit in de markt brengen én houden.
Liliande is nadrukkelijk geen handelsbedrijf. Wél ondersteunen we onze producten en proberen we er een internationale markt voor te creëren. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle schakels in de sierteeltketen met ons product een bijdrage aan hun rendement kunnen leveren. De mensen achter Liliande worden op deze pagina nader aan u voorgesteld.

Arie Alders
Nic Hertogh
Hans Kneppers
Pieter Jan Kos
Coördinator
Teelt/verkoop
P.R.
Veredelaar
       
Nic Mak
Niels Mak
Arnold v/d Wereld
Kees v/d Wereld
Algemeen
Broeierij advies
Teelt
Algemeen