Copyright / Disclaimer

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Liliande BV geplaatst worden op andere webpagina's of gereproduceerd worden in welke andere vorm dan ook.

Inschrijvingen en toezending van materialen zal alleen geschieden aan gekwalificeerde personen of bedrijven.

Wanneer uw (e-mail) adres wijzigd gaarne dit aan ons op te geven

Elke informatie over chemische producten op deze site is onder voorbehoud. Raadpleeg voor een juist gebruik van het genoemde product altijd de door de leverancier/fabrikant bijgeleverde productaanwijzingen.

Liliande BV en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie op deze website en/of informatie verkregen via e-mail van Liliande BV.